בחירת שלושה חברים.חברות להנהלת הקיבוץ
ליאורה ביכובסקי

ליאורה ביכובסקי 

1/1/1966 - 1/1/1963