סוניה קרני 

1/1/2000 - 1/1/1929
סוניה קרני  לבית גולדין (1929 – 2000)

סוניה הגיעה לקיבוץ עם נישואיה לחבר הקיבוץ יהודה קרני.

יהודה היה אלמן. הם חיו ביחד 30 שנה וביתם שימש מקום מפגש לילדים והנכדים של יהודה ושל סוניה. עבדה במנסרה ובמטבח.