בחירת שלושה חברים.חברות להנהלת הקיבוץ
יעקב חלפון

יעקב חלפון 

1/1/1968 - 1/1/1890