קלרה גולדין 

2/3/1969 - 15/9/1896

נולדה בפולין בשנת 1896. אחרי תלאות המלחמה והמהפכה הרוסית, היגרה משפחתה של קלרה לארגנטינה. למרות קשיי הפרנסה של השנים הראשונות היה ביתה פתוח למהגרים החדשים, בני העירייה, ובבית שלה התארחו עד אשר הסתדרו בארץ החדשה.

עם כניסת הבנים לתנועה נהפך הבית לסניפו של הקן, אליו היו סרים החברים לאחר הפעולות, כדי ליהנות מהכנסת אורחים חמה ומתבשיליה המופלאים של קלרה.

בעקבות בניה עלתה ארצה, הצטרפה לקיבוץ "געש" בתקופתו החלוצית של העלייה על הקרקע (1956). התינוקות הראשונים היו לנכדיה, כפי שחברי הקיבוץ היו בניה. עברה לרמת השופט כאשר בנה אברהם גולדין נישא לשושנה, חברת רמת השופט.

שנותיה האחרונות היו שנות מחלה וסבל. את אלה נשאה בשקט ובאומץ לב עד יום מותה.