בחירת שלושה חברים.חברות להנהלת הקיבוץ
מרים ארונובסקי

מרים ארונובסקי 

1/1/1998 - 1/1/1914