1. ישנם מספר חדרים להשכרה (חדר ליחיד) לצד המגורים במקום ניתן להנות גם משפע שירותים בקיבוץ וסביבתו. 2. קיימת אפשרות להשכיר משרדים בקיבוץ. דף עזר לתושבים אשת קשר מירי צדקה - רמת השופט טל 04-9898226 נייד 052-8026532.

פרטי ממלא הטופס:

אני מאשר שעברתי על דף הנהלים ומקבל עלי את כל הנהלים בשימוש האולם, ידוע לי שהפרת הנהלים עלולה לגרור חיוב כספי.