בחירת שלושה חברים.חברות להנהלת הקיבוץ

לזכרם

מסמכים מצורפים להודעה זו: