בחירת שלושה חברים.חברות להנהלת הקיבוץ

מדידת גשם

ב18.10  ירדו 0.2 מ"מ

 

 

   לפרטים נוספים לחצו על גיליון האקסל המצורף.

שימו לב שבגיליון יש מידע על מדידה חודשית, רב שנתית ומצטבר.

מסמכים מצורפים להודעה זו: