מדידת גשם

ב-11.2 ירדו 13.0 מ"מ

ב 12.2 ירדו 5.5 מ"מ

 

                

לפרטים נוספים לחצו על גיליון האקסל המצורף.

שימו לב שבגיליון יש מידע על מדידה חודשית, רב שנתית ומצטבר.

מסמכים מצורפים להודעה זו: