מדידת גשם

מסמך מצורף

 

ב 15.1  ירדו59.9 מ"מ

 

   לפרטים נוספים לחצו על גיליון האקסל המצורף.

שימו לב שבגיליון יש מידע על מדידה חודשית, רב שנתית ומצטבר.

מסמכים מצורפים להודעה זו: