מדידת גשם

בתאריך 24.5.20 ירדו 1.5 מ"מ

   

 

               

לפרטים נוספים לחצו על גיליון האקסל המצורף.

שימו לב שבגיליון יש מידע על מדידה חודשית, רב שנתית ומצטבר.

מסמכים מצורפים להודעה זו: