לזכרם

 

בית קברות ישן

צפון

 
   

דרך

     

דרך

     
   

חלקה צפונית מערבית

     

חלקה צפון מזרחית

   

 

חלקה חדשה מזרח 2

 

   

חלקה מערבית מרכז 1

     

חלקה מזרחית מרכז 3

     

דרך

 

חלקה מערבית מרכז 2

 

דרך

 

חלקה מזרחית מרכז 2

 

דרך

רחבת הטקס

   

חלקה דרומית מערבית

     

חלקה מזרחית מרכז 1

   

חלקה חדשה מזרח 1

           

חלקה דרומית מזרחית

     
       

שער קטן

     

שער ראשי

 

 

 

מסמכים מצורפים להודעה זו: