זימון תור ל"עמק הזיתים"

עמק הזיתים | עדכון אחרון:  26/04/2022 14:42
מסמך מצורף

לכולם שלום, למען הסדר הטוב החלטנו להכניס לאתר רישום לשימוש ב"עמק הזיתים". 

 הדרכה ברישום אפשר לקבל מאלעד טסלר או מאסתר תורן או מזיו חי. 

 

אלבומים

בניית סככות וגידור - פברואר 2019(14 תמונות)