לחנות אופנים שעובדת עם פגועי נפש ומלמדת אותם את מקצוע המכונפנאי, דרושים אופניים בכול מצב, שיעברו טיפול ויתרמו ...

הודעות מהמזכירות

הודעות מהוועדות השונות