מדידת גשם

מסמך מצורף

 

 

ב 5.12  ירדו 28.5 מ"מ

 

 

   לפרטים נוספים לחצו על גיליון האקסל המצורף.

שימו לב שבגיליון יש מידע על מדידה חודשית, רב שנתית ומצטבר.

מסמכים מצורפים להודעה זו: