ילדים שעולים לכיתה א' זקוקים לתיק בי"ס למי שיש תיקים מיותרים במצב טוב מוזמן להעביר אלי ואני אעביר אותם לנזקקים...

הודעות מהמזכירות

הודעות מהוועדות השונות

סיכום ישיבת הנהלה  4-17  מיום 7.8.17
הנהלה ציבורית של החינוך (10/08/2017 11:49)