ריכוז הודעות
הודעות מהמזכירות
מזכירות הקיבוץ (16/04/2014 13:38)
מזכירות הקיבוץ (10/04/2014 12:17)
מזכירות הקיבוץ (10/04/2014 09:16)
מזכירות הקיבוץ (08/04/2014 14:43)
מזכירות הקיבוץ (03/04/2014 15:21)
הודעות מהוועדות השונות
ועדת תרבות (16/04/2014 13:37)
צוות תקשורת (13/04/2014 17:12)
שונות (13/04/2014 11:28)
עלון ברמה (11/04/2014 13:56)
שונות (11/04/2014 13:53)
מרפאה (10/04/2014 12:10)
מנהל קהילה (10/04/2014 11:04)
שונות (09/04/2014 21:33)
צוות תקשורת (09/04/2014 20:06)
שונות (09/04/2014 19:37)
משאבי אנוש (08/04/2014 18:38)
שונות (08/04/2014 14:18)
מנהל עסקי (08/04/2014 14:10)
משאבי אנוש (08/04/2014 14:00)
שונות (08/04/2014 13:57)
שונות (08/04/2014 13:33)
שונות (07/04/2014 15:25)
מועצה עסקית (03/04/2014 19:11)
שונות (03/04/2014 19:04)
מנהל קהילה (02/04/2014 23:24)
ועדת תרבות (02/04/2014 14:42)