מוכנה לשלוח לכם אחד המסכות דרך דו"אל. שתוכלו להתרשם...
לידיעת משתמשי רכבי הקבוץ הנהיגה מותרת רק מגיל 24 וכן רשיון של שנה. חשוב מאד להקפיד ....
ריכוז הודעות
הודעות מהמזכירות
מזכירות (22/03/2015 16:29)
הודעות מהוועדות השונות
ועדת תרבות (31/03/2015 19:14)
ועדת חינוך (31/03/2015 19:11)
משאבי אנוש (31/03/2015 19:04)
חזות ונוי (31/03/2015 14:20)
אנרגיה (31/03/2015 14:02)
ועדת תרבות (30/03/2015 11:33)
משאבי אנוש (30/03/2015 11:25)
מנהל עסקי (30/03/2015 11:20)
שונות (30/03/2015 11:19)
ועדת תרבות (30/03/2015 11:18)
הנהלה ציבורית של החינוך (28/03/2015 13:46)
שונות (26/03/2015 20:48)
צוות תקשורת (26/03/2015 20:44)
צוות צמיחה דמוגרפית (26/03/2015 18:29)
מנהל קהילה (26/03/2015 13:00)
שונות (25/03/2015 16:28)
משאבי אנוש (24/03/2015 13:18)
חדר כושר (24/03/2015 13:14)