הודעות מהמזכירות

הודעות מהוועדות השונות

דף מידע 18.5.17
מנהלת הקהילה (18/05/2017 14:12)
סיכום ישיבה 2-17  מתאריך 4.5.17
הנהלה ציבורית של החינוך (15/05/2017 14:01)