ריכוז הודעות
הודעות מהמזכירות
מזכירות הקיבוץ (28/08/2014 10:02)
מזכירות הקיבוץ (24/08/2014 23:16)
הודעות מהוועדות השונות
ועדת תרבות (27/08/2014 19:58)
ועדת תרבות (27/08/2014 16:20)
משאבי אנוש (27/08/2014 16:01)
צוות תקשורת (26/08/2014 14:26)
צוות תקשורת (26/08/2014 14:18)
ועדת תרבות (25/08/2014 19:25)
ועדת תרבות (25/08/2014 19:21)
ועדת תרבות (25/08/2014 19:13)
שונות (25/08/2014 19:09)
שונות (25/08/2014 19:04)
שונות (25/08/2014 13:03)
צוות ברכת השחיה (25/08/2014 13:01)
שונות (24/08/2014 23:25)
ועדת תרבות (24/08/2014 23:19)
ועדת תרבות (20/08/2014 13:19)
משאבי אנוש (20/08/2014 13:15)
שונות (17/08/2014 11:11)
משאבי אנוש (16/08/2014 21:35)
שונות (15/08/2014 15:29)