ריכוז הודעות
הודעות מהמזכירות
מזכירות הקיבוץ (24/04/2014 11:59)
מזכירות הקיבוץ (24/04/2014 11:59)
מזכירות הקיבוץ (24/04/2014 11:39)
מזכירות הקיבוץ (23/04/2014 08:57)
מזכירות הקיבוץ (22/04/2014 17:04)
הודעות מהוועדות השונות
מנהל קהילה (24/04/2014 21:46)
ועדת תרבות (24/04/2014 20:44)
צוות תקשורת (24/04/2014 11:36)
שונות (23/04/2014 09:04)
שונות (23/04/2014 09:04)
צוות תקשורת (23/04/2014 09:01)
עלון ברמה (21/04/2014 23:28)
ספרייה (19/04/2014 11:09)
מנהל קהילה (10/04/2014 11:04)
פיצה , פלאפל פשטידות ועוד.......
2 מיטות של הקיבוץ של פעם (נבנו בנגריית הקיבוץ), במקור שימשו מיטה זוגית אולם מופרדות. שימשו לנו כמיטות מעבר (נמ...
הנייד של ינון רמון 0527389560...