זקוק לנהג בעל רישיון ג' לנהיגה על משאית מזון בימים ב' וג' שבוע הבא (עם אופציה לאירועים נוספים בהמשך) העבודה ה...
פרסומים נוספים

הודעות מהמזכירות

הודעות מהוועדות השונות

דף מידע מיום 20.10.16
מנהלת הקהילה (19/10/2016 17:31)