ריכוז הודעות
הודעות מהמזכירות
מזכירות הקיבוץ (01/09/2014 18:31)
מזכירות הקיבוץ (24/08/2014 23:16)
הודעות מהוועדות השונות
ועדת תרבות (02/09/2014 07:28)
ועדת תרבות (02/09/2014 07:27)
ספרייה (01/09/2014 23:44)
משאבי אנוש (01/09/2014 20:32)
ועדת חינוך (01/09/2014 18:53)
ספרייה (01/09/2014 13:00)
ועדת תרבות (01/09/2014 11:42)
צוות תקשורת (01/09/2014 11:41)
צוות ברכת השחיה (01/09/2014 11:40)
ועדת תרבות (31/08/2014 23:41)
מנהל עסקי (31/08/2014 17:05)
משאבי אנוש (31/08/2014 16:59)
עלון ברמה (28/08/2014 18:15)
מנהל עסקי (28/08/2014 18:06)
משאבי אנוש (28/08/2014 18:03)
מנהל קהילה (28/08/2014 14:13)
ועדת תרבות (27/08/2014 19:58)
ועדת תרבות (27/08/2014 16:20)
ועדת תרבות (25/08/2014 19:21)
שונות (25/08/2014 19:04)