ריכוז הודעות
הודעות מהמזכירות
מזכירות הקיבוץ (21/10/2014 15:59)
מזכירות הקיבוץ (15/10/2014 15:36)
מזכירות הקיבוץ (10/10/2014 10:34)
הודעות מהוועדות השונות
שונות (24/10/2014 13:36)
צוות תקשורת (23/10/2014 17:20)
מנהל קהילה (23/10/2014 12:11)
ועדת תרבות (23/10/2014 10:55)
צוות תקשורת (23/10/2014 10:34)
צוות תקשורת (22/10/2014 14:51)
שונות (22/10/2014 10:25)
משאבי אנוש (21/10/2014 19:27)
ועדת תרבות (21/10/2014 16:10)
מרפאה (20/10/2014 10:57)
שונות (19/10/2014 13:44)
שונות (19/10/2014 10:47)
ועדת תרבות (19/10/2014 10:45)
צוות תקשורת (19/10/2014 10:43)
צוות תקשורת (19/10/2014 10:42)
ספרייה (17/10/2014 23:05)
חזות ונוי (15/10/2014 00:36)
ועדת חינוך (12/10/2014 13:14)