מסתובבת "שמועה" שסאמר אוטוטו לא יהיה כאן יותר. איך יכול להיות שלא מודיעים על כך ולא מאפשרים לציבור להביעה דעה...
פרסומים נוספים
הודעות מהמזכירות
הודעות מהוועדות השונות
רכיבה טיפולית
ועדת חינוך (28/08/2016 11:33)
סיכום ישיבה מספר 7 -16
הנהלה ציבורית של החינוך (25/08/2016 16:25)
דף מידע מיום 25.8.16
מנהלת הקהילה (25/08/2016 12:11)